Invertorová technologie

Invertorové jednotky využívají frekvenční řízení výkonu kompresoru na základě aktuálních požadavků tepla pro vytápění domu.

 

Nízký počet startů a plynulá regulace výkonu výrazně prodlužuje životnost zařízení.

 1. DC invertor pro plynulou regulaci výkonu
 2. dvojitý rotační kompresor
 3. výparník

Výhody invertorové technologie

 • vyšší energetická účinnost vyjádřená vysokým COP
 • větší rozsah provozních venkovních teplot umožňující snížení teploty bivalence, případně (při vhodném dimenzování jednotky) monovalentní provoz
 • nižší provozní hlučnost
 • nižší hmotnost a rozměry
 • výrazně nižší tvorba námrazy na venkovním výměníku a tím i nižší energetické a časové nároky na odtávání
 • velmi nízký rozběhový proud kompresoru s plynulým náběhem snižuje nároky na předřazený jistič (nižší stálý poplatek za el. energii)
 • udržování provozního napájecího proudu na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla
 • nižší nároky na objem akumulačního zásobníku
 • široká modulace výkonu, která zamezuje vysokému počtu startů a tím vyšší spotřebě i opotřebování materiálů

Roční náklady na provoz topného systému

Vedle přímé úspory použití tepelného čerpadla Loria je možné dodatečně snížit náklady na provoz celé domácnosti formou výhodné sazby elektrické energie.

 

Zdroj: Internetový portál TZB-info - porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

Špičková tepelná technika    © 2019 Brilon a.s., www.brilon.cz